Veiligheidsscan & Risicoanalyse


Met de veiligheidsscan krijgt u inzicht in factoren die de veiligheid van personen, goederen en processen binnen uw onderneming bedreigen. Onze experts stellen vast wat de risico’s zijn in uw bedrijf. Dit gebeurt in nauw overleg met u, onder andere middels interviews, aangezien u en uw medewerkers als geen ander in staat zijn om de risico’s van het bedrijfsproces aan te geven.

Ook komen er situaties voor die complexer zijn. Waar specialistische kennis voor nodig is, zoals bij een chemische fabriek, een academisch medisch centrum of een locatie met ingewikkelde logistieke processen. Dan is het uitvoeren van een veiligheidsscan niet toereikend.

Buro Schaaf beschikt over een breed netwerk van experts en onafhankelijke specialisten die wij inzetten voor het meer diepgaand analyseren van dergelijke situaties. Zij brengen samen met u werkprocessen in kaart en adviseren hoe beveiliging en veiligheid hierin geborgd kunnen worden.

De Experts van Buro Schaaf kunnen u helpen met:

  • Risico-inventarisaties
  • Risico-evaluaties
  • Beveiligingsscans
  • Beveiliging en veiligheid audits
  • Beveiligings compliance